Om oss

Systrami är en ideell förening som har till syfte att skapa mötesplattformar för ungdomar, där de kan vidga sitt sociala nätverk och hitta nya aktiviteter för att skapa en meningsfull fritid. Demokrati och jämställdhet genomsyrar hela Systramis arbete.

Ungdomarna är själva med och formar verksamhetens struktur, vilket betyder att Systrami inte har en ­konstant form utan är beroende av kontext.
Det ­betyder att förstudier är grundläggande för den form projekten kommer att få.
Under förstudien lägger vi fokus på att arbeta uppsökande.

I den uppsökande processen möter vi ungdomar i det aktuella området för att etablera kontakt och ta reda på vilka behov som de själva anser sig ha. Systrami är en etablerad verksamhet med över fem års erfarenhet av nätverksarbete för ungdomar.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer eller starta en aktivitet tillsammans med oss!

 

© Copyright Systrami 2017