Våra projekt

Tensta

Systrami har under fem år varit verksamma inom stadsdelen Spånga/Tensta med ungdomsgrupper för tjejer.

Det är en separatistisk verksamhet för tjejer mellan 12-18 år. Detta projekt utvecklas och vidgas genom att de tjejer som för närvarande är medlemmar startar nya tjejgrupper där de blir ungdomsledare. Systrami erbjuder handledning och kompetensutveckling för ungdomsledarna samt stödjer dem i ­arbetet med de nya tjejgrupperna.

Delar av ungdomsgruppen, Tensta, 2016

Kramfors Alliansen

 

Systrami är konsulter till idrottsföreningen Kramfors Alliansen.

Den stora föreningen har under det senaste året lagt insatser på att integrera nyanlända barn och ungdomar och därmed dess föräldrar i föreningslivet. Systrami lägger under 2017, i samarbete med föreningen, särskilt fokus på att fånga upp nyanlända tjejer.

Unified Youth, Sollefteå, 2016

Sollefteå

 

I Sollefteå kommun driver Systrami ett integreringsprojekt där fokus ligger på att aktivera och skapa en meningsfull fritid för ungdomar i kommunen.

Aktiviteterna anordnas under utvalda helger och lov under läsåret.

Deltagarantalet under de aktiviteter som Systramis arrangerade under sommaren 2016 (Unified Youth) var cirka 35-60 personer per dag.

Majoriteten av ­ungdomarna var ensamkommande och nyanlända personer mellan 13–17 år.

Aktivitetsschemat varierade med olika fysiska aktiviteter, upplevelser, temadagar och öppna träffar. Systrami samarbetar med lokala föreningar och aktörer, till exempel Sollefteå gymnastikplats.

Färgfest, Sollefteå, 2016

Huddinge Kommun

 

I början av 2017 startade Systrami en tjejgrupp i en av Huddinge kommuns fritidsgårdar, Ungzon. Ungdomarna är själva med och formar verksamhetens struktur vilket betyder att Systrami inte har en konstant form utan bygger på kontext. Tjejerna som kommer ska känna att de är på en plats fri från prestige och krav samt skapa en atmosfär där alla accepterar varandra och får ta lika mycket plats.

Det är viktigt med en mötesplats där alla utför samma aktiviteter utan att behandlas olika och att de är delaktiga på lika villkor. Med en intersektionell värdegrund ges verktyg till att själva arbeta med att se och förändra rådande strukturer.

© Copyright Systrami 2017